racjonalny dyskurs publiczny jest możliwy

działalność

Go to Prowadzimy kampanię popularyzującą dyskurs naukowy oraz zagadnienia z filozofii nauki

Prowadzimy kampanię popularyzującą dyskurs naukowy oraz zagadnienia z filozofii nauki

Go to stworzyliśmy system wspomagający decyzje w biznesie i politykach publicznych w oparciu o autorskie oprogramowanie do grupowej argumentacji

stworzyliśmy system wspomagający decyzje w biznesie i politykach publicznych w oparciu o autorskie oprogramowanie do grupowej argumentacji

Go to Prowadzimy szkolenia i kursy wzmacniające myślenie krytyczne oraz wiedzę o metodologii naukowej

Prowadzimy szkolenia i kursy wzmacniające myślenie krytyczne oraz wiedzę o metodologii naukowej

Misja

wyrażona w działaniach
budowanie Cywilizacji Dialogu

Naszym flagowym projektem jest aplikacja "Swarmcheck", która dzięki autorskiej mechanice umożliwia łatwiejsze gromadzenie i analizę wiedzy zbiorowej. System ten wspiera ważne decyzje strategiczne, tak aby oparte były one o wiele perspektyw i racjonalne wyciąganie wniosków. Nasz zespół ekspertów wspiera i moderuje grupowe dyskusje w inteligentnej komunikacji i grupowym podejmowaniu uzasadnionych decyzji. Projektujemy gry oraz inne materiały edukacyjne, które pomagają zdobywać kluczowe kompetencje dla rozwiązywania praktycznych problemów przez dialog. Wraz z zaprzyjaźnionymi organizacjami partnerskimi aktywizujemy grupy zainteresowań, inicjując publiczne dyskusje oraz szkolenia na styku nauki, technologii i etyki.