usprawniamy naturalną inteligencję człowieka

Działania

Za pomocą autorskich metod zbiorowego mapowania argumentacji, wydobywamy potencjał tkwiący w racjonalnym dialogu.

Prowadzimy także działalność edukacyjną i popularnonaukową dostosowaną do potrzeb zmieniającego się rynku pracy oraz prewencji konfliktów.

Szukamy systemowych ścieżek rozwoju, który odbywa się z poszanowaniem interesów każdego, ponieważ pragniemy być częścią cywilizacji dialogu.

Produkt

Swarmcheck

Aplikacja umożliwiająca łatwiejsze gromadzenie i analizę wiedzy. Wiedza reprezentowana jest na grafie w formie argumentów i ich relacji. Taka forma umożliwia przeszukiwanie najważniejszych przyczyn i konkluzji oraz zarządzanie efektem zbiorowej pracy. Dzięki naszej autorskiej mechanice wprowadzania danych, system taki pomaga poprawiać błędy argumentacyjne i wykorzystywać zgromadzoną uprzednio argumentację do oceny poprawności kolejnych dyskusji lub wiedzy. Dzięki takiemu rozwiązaniu oszczędzamy czas potrzebny na powtarzanie dyskusji i pracy naukowej, a także ewaluację efektów pracy intelektualnej i podejmowanie racjonalnych decyzji.