12 listopada 2017

Data Scientist

ZAPYTANIE OFERTOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU B +R

Data Scientist

 

Zadania:

 • Dbanie o poprawną integrację danych wewnętrznych i zewnętrznych
 • Tworzenie wytycznych do integracji danych
 • Dbanie o integrację z relewantnymi ontologiami (np. AIF)
 • Optymalizacja przepływu danych
 • Optymalizacja wyszukiwania danych
 • Projektowanie zabezpieczeń bazy danych
 • Projektowanie zabezpieczeń transakcji
 • Projektowanie zabezpieczeń danych poufnych
 • Sporządzenie wytycznych bezpieczeństwa
 • Projektowanie komponentów technologii blockchain
 • Testowanie

Wymagania:

 • Umiejętności umożliwiające realizację zadań
 • Doświadczenie badawczo-rozwojowe w projektach machine learning
 • Nastawienie badawcze
 • Umiejętność pracy zdalnej w 2 tygodniowych sprintach
 • Dyspozycyjność w wymiarze ⅖ etatu przez 10,5 miesiąca prac przemysłowych
 • Dyspozycyjność w wymiarze ⅕ etatu przez 10 miesięcy prac rozwojowych

 

Kwalifikacje będące dodatkowym atutem:

 • Znajomość ontologii AIF
 • Wiedza z zakresu argumentacji, błędów poznawczych, logiki, kognitywistyki

Oferujemy:

 • Udział w innowacyjnym projekcie technologicznym
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pracę w 15 osobowym zespole badawczym
 • Elastyczne godziny pracy
 • Możliwość zatrudnienia po projekcie

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie oferty cenowej stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania oraz przesłanie je do dnia 22 grudnia 2017 roku w jednej z następujących form :

 1. elektronicznie na adres j.zygucki@optimumpareto.com (decyduje data wpływu maila)
 2. pocztą na adres: SWARMCHECK sp. z o.o., Goldhammera 10/5, 33-100 Tarnów (decyduje data wpływu pisma do siedziby spółki).

Załączniki:
Oferta cenowa – data scientist

Administratorem danych jest Swarmcheck Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. Dane zbierane są dla potrzeb realizacji projektu badawczo-rozwojowego a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla rekrutacji do projektu. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia projektu. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.