Dofinansowanie z funduszy europejskich na projekt „Mapy kompetencji jako innowacyjne narzędzie wspierające proces kształcenia ustawicznego dorosłych.”

logo_FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb                                                                        EU_EFS_rgb

Fundacja Optimum Pareto otrzymała dofinansowanie na przeprowadzenie projektu „Mapy kompetencji jako innowacyjne narzędzie wspierające proces kształcenia ustawicznego dorosłych.”

Projekt opracowany został w ramach programu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Celem projektu jest stworzenie nowego narzędzia – map argumentacyjnych rynku pracy i kompetencji przyszłości, które będą służyć do efektywnego kształcenia ustawicznego i doradztwa zawodowego osób dorosłych.

Projekt zapewni użytkownikom i odbiorcom innowacji dostęp do wiedzy eksperckiej dotyczącej stanu, rozwoju i przyszłości rynku pracy, a także przyczyni się do wyposażenia ich w pożądane i oczekiwane na rynku umiejętności i kompetencje.

Całkowita wartość projektu: 64 028 zł.

Wkład funduszy europejskich 64 028 zł.

Czas trwania projektu: 08.2017 – 04.2018.