12 listopada 2017

Ekspert z zakresu argumentacji wspomaganej komputerowo

ZAPYTANIE OFERTOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU B +R

 

Ekspert z zakresu argumentacji wspomaganej komputerowo

Zadania:

 • Konsultacje z zespołem specjalistów ds. argumentacji wspomaganej komputerowo
 • Opiniowanie/proponowanie rozwiązań z zakresu argumentacji wspomaganej komputerowo
 • Opiniowanie mechaniki
 • Koordynacja integracji systemu z ontologią AIF
 • Analiza argumentacji produkowanej za pomocą systemu
 • Udział w testach wdrożeniowych

Wymagania:

 • Umiejętności umożliwiające realizację zadań
 • Doświadczenie badawczo-rozwojowe w projektach machine learning
 • Nastawienie badawcze
 • Umiejętność pracy zdalnej w 2 tygodniowych sprintach
 • Dyspozycyjność w wymiarze ⅖ etatu przez 10,5 miesiąca prac przemysłowych
 • Dyspozycyjność w wymiarze ⅕ etatu przez 10 miesięcy prac rozwojowych

 

Kwalifikacje będące dodatkowym atutem:

 • Znajomość ontologii AIF
 • Wiedza z zakresu argumentacji, błędów poznawczych, logiki, kognitywistyki

Oferujemy:

 • Udział w innowacyjnym projekcie technologicznym
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pracę w 15 osobowym zespole badawczym
 • Elastyczne godziny pracy
 • Możliwość zatrudnienia po projekcie

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie oferty cenowej stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania oraz przesłanie je do dnia 22 grudnia 2017 roku w jednej z następujących form :

 1. elektronicznie na adres j.zygucki@optimumpareto.com (decyduje data wpływu maila)
 2. pocztą na adres: SWARMCHECK sp. z o.o., Goldhammera 10/5, 33-100 Tarnów (decyduje data wpływu pisma do siedziby spółki).

 
Załączniki:
Oferta cenowa – ekspert z zakresu argumentacji wspomaganej komputerowo

Administratorem danych jest Swarmcheck  Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. Dane zbierane są dla potrzeb realizacji projektu badawczo-rozwojowego a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla rekrutacji do projektu. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia projektu. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.