12 listopada 2017

Kierownik projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU B +R

Kierownik projektu

Praca zdalna

Zadania:

 • Kierowanie i koordynacja pracy zespołu projektowego
 • Monitorowanie zgodności przebiegu projektu z harmonogramem
 • Śledzenie i nadzorowanie wykonania budżetu przez zespół Projektowy
 • Delegowanie zadań członkom zespołu Projektowego
 • Kontrolowanie jakości wykonywanych zadań przez zespół Projektowy
 • Zarządzaniu\e kosztami projektu
 • Sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji Projektowej
 • Wymagania:

  • Umiejętności umożliwiające realizację zadań
  • Doświadczenie badawczo-rozwojowe w projektach machine learning
  • Nastawienie badawcze
  • Umiejętność pracy zdalnej w 2 tygodniowych sprintach
  • Dyspozycyjność w wymiarze ½ etatu przez cały okres trwania projektu (tj. 21 miesięcy)

   

  Kwalifikacje będące dodatkowym atutem:

  • Znajomość ontologii AIF
  • Wiedza z zakresu argumentacji, błędów poznawczych, logiki, kognitywistyki

  Oferujemy:

  • Udział w innowacyjnym projekcie technologicznym
  • Atrakcyjne wynagrodzenie
  • Pracę w 15 osobowym zespole badawczym
  • Elastyczne godziny pracy
  • Możliwość zatrudnienia po projekcie

   

  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie oferty cenowej stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania oraz przesłanie je do dnia 22 grudnia 2017 roku w jednej z następujących form :

  1. elektronicznie na adres j.zygucki@optimumpareto.com (decyduje data wpływu maila)
  2. pocztą na adres: SWARMCHECK sp. z o.o., Goldhammera 10/5, 33-100 Tarnów (decyduje data wpływu pisma do siedziby spółki).

  Załączniki:
  Oferta cenowa – kierownik projektu

  Administratorem danych jest Swarmcheck  Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. Dane zbierane są dla potrzeb realizacji projektu badawczo-rozwojowego a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla rekrutacji do projektu. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia projektu. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.