30 lipca 2015

Misja

MISJA
Fundacja Optimum Pareto zajmuje się usprawnianiem naturalnej inteligencji człowieka, do rozwiązywania złożonych problemów. Za pomocą autorskich metod zbiorowego mapowania argumentacji, wydobywamy potencjał tkwiący w racjonalnym dialogu do rozwiązywania złożonych problemów. Prowadzimy także działalność edukacyjną i popularnonaukową dostosowaną do potrzeb zmieniającego się rynku pracy i zdolności poznawczych pracowników oraz do prewencji konfliktów. Szukamy systemowych ścieżek rozwoju, który odbywa się z poszanowaniem interesów każdego, ponieważ pragniemy być częścią cywilizacji dialogu.

CZYM JEST OPTIMUM PARETO
Efektywność Pareto zachodzi wtedy, gdy rozwój jednostki odbywa się z poszanowaniem interesów środowiska. Postęp, który nie krzywdzi innych jest lepszą strategią dla jednostki niż zachowanie “samolubne” oraz najlepszą strategią dla całej grupy. Dlatego w Fundacji szukamy systemowych, dialogicznych rozwiązań, które prowadzą do optimum rozwoju społecznego.

dłonie