Misja

MISJA
Fundacja Optimum Pareto to nowoczesne podejście w rozwiązywaniu konfliktów społecznych. W swej działalności łączymy wiedzę z zakresu ekonomii społecznej, mediacji, przewidywania rozwoju technologicznego i psychologii. Prowadzimy działalność edukacyjną i popularnonaukową dostosowaną do potrzeb zmieniającego się rynku pracy oraz prewencji konfliktów. Zajmujemy się także projektowaniem i badaniem inteligentnych systemów wyborczych. Szukamy rozwiązań, które służą wszystkim, bo pragniemy być częścią cywilizacji dialogu.

CZYM JEST OPTIMUM PARETO
Efektywność Pareto zachodzi wtedy, gdy rozwój jednostki odbywa się z poszanowaniem interesów środowiska. Postęp, który nie krzywdzi innych jest lepszą strategią dla jednostki niż zachowanie “samolubne” oraz najlepszą strategią dla całej grupy. Dlatego w Fundacji szukamy systemowych, dialogicznych rozwiązań, które prowadzą do optimum rozwoju społecznego.

dłonie