15 sierpnia 2015

Badanie świadomości CSR na krakowskich uczelniach

5746921927_17276b6d74_b

 

Celem badania jest sprawdzanie na ile krakowscy studenci posiadają wiedzą na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Sprawdzone zostanie również jak kształtują się postawy konsumenckie wśród młodych ludzi. Skonfrontowane zostaną wyniki z czterech krakowskich uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Jagielloński i Akademia Górniczo-Hutnicza. Całe badanie jest kontynuacją cyklu Czasem Student Rozumie, czyli CSR oczami studenta. Pierwszy Raport Świadomości CSR został przeprowadzony przez Fundacje początkiem 2015 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Obecnie celem raportu uogólnienie wyniku w odniesieniu do całej populacji miasta Kraków.