15 sierpnia 2015

Badanie współpracy III sektora z biznesem

9811542724_66b492e89d_b

Tworzymy raport mający na celu weryfikację jak często i na jaką skalę organizacje pozarządowe pozyskują środki na działania społecznie użyteczne od sektora prywatnego. Nasz badania mają wskazać szanse i niebezpieczeństwa współpracy pomiędzy tymi dwoma sektorami.