15 sierpnia 2015

#2 Transhumanizm i posthumanizm

jawne 2Transhumanizm i posthumanizm to przeplatające się nurty intelektualne, które starają się zrozumieć naturę człowieczeństwa i możliwości przekraczania jej granic. Transhumanizm związany jest z fascynacją osiągnięciami nauki, nowymi technologiami oraz wizjami przyszłości, które niegdyś pozostawały w domenie książek science-fiction, a coraz szybciej stają się rzeczywistością. Posthumanizm wyrasta z tradycji filozofii kontynentalnej, która zrywa z klasycznymi pojęciami humanizmu, krytycznie odnosząc się do wielu dziedzin życia społecznego i stawia bardzo śmiałe tezy, które potrafią podważyć utarte schematy myślowe. Pomimo tej samej grupy zainteresowań, pomiędzy tradycjami obu myśli występuje podział, który przebiega wzdłuż rozróżnienia zaproponowanego przez Fryderyka Nietzschego na nurty apollińskie i dionizyjskie. Na spotkaniu dyskutowaliśmy się jak ich zderzenie może wpłynąć na nasze postrzeganie tego czym jest ciało, płeć, prawa zwierząt, śmierć, polityka i w końcu sam człowiek.