15 sierpnia 2015

Od kubka kawy – globalne współzależności i wyzwania

Od kubka kawy – globalne współzależności i wyzwania – cykl działań edukacyjnych o globalnych współzależnościach skierowany do studentów oraz młodzieży ponadgimnazjalnej z województwa małopolskiego, wpisujący się w Tydzień Edukacji Globalnej 2015

 Hasłem przewodnim projektu są słowa Martina Luthera Kinga:

 MLK1

 

Czy pomyślałeś kiedyś, że nie możesz wyjść rano do pracy bez bycia zależnym od większości świata? No właśnie, czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Skąd pochodzi kawa w twoim kubku? Skąd się wzięła gąbka? Jakim cudem trafił na twój stół bananowy jogurt? I zanim skończysz śniadanie, już zależałeś od ponad połowy świata.

                                              

 

Informacje o projekcie:

Projekt jest odpowiedzią na nierówności w zakresie dostępu do edukacji globalnej w miejscowościach do 40 tys. mieszkańców w woj. małopolskim w porównaniu z ofertą dużych miast, zostanie zrealizowany w terminie wrzesień-listopad 2015, kluczowe działania odbędą się w Tygodniu Edukacji Globalnej 2015.

Projekt o charakterze szkoleniowym i warsztatowym polega na wdrożeniu rozwiązania dydaktycznego dla studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z małych miejscowości. Podstawą projektu będzie cykl 3 szkoleń dla 15 osób (studenci), które następnie w TEG przeprowadzą warsztaty dla grup 14-20 osobowych (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych) w swoich rodzinnych miastach. Przeszkolone osoby będą pełnić rolę łącznika – uczestnika procesu zmniejszania różnic społecznych i dostępu do EG. Materiały dydaktyczne i koncepcje warsztatów będą wypracowane podczas szkoleń i będą dostosowane do potrzeb lokalnych. Finałowym wydarzeniem będzie spotkanie uczestników, którzy podzielą się swoimi refleksjami z warsztatów, spotkanie będzie otwarte dla szerszej publiczności i będzie promowało wartości EG oraz wypracowane podczas projektu rozwiązania.

 

Celem projektu jest zmniejszenie różnic w zakresie dostępności do atrakcyjnych form EG, zwiększenie wiedzy oraz świadomości uczestników z zakresu EG, pobudzenie uczuć otwartości, odpowiedzialności i solidarności, poczucia osobistego wpływu na świat, aktywizację młodzieży z mniejszych miejscowości: inspirowanie działań na rzecz zmian.

Cele szczegółowe projektu.

 • przygotowanie studentów do przeprowadzenia warsztatów z zakresu EG w swoim środowisku lokalnym,
 • przeprowadzenie warsztatów dla uczniów z zakresu globalnych współzależności
 • wzrost wiedzy i świadomości związanej z współzależnościami globalnymi – rozumienie przyczyn i konsekwencji zjawisk
 • wzrost świadomości w zakresie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę,
 • ukazanie możliwości zaangażowania w działania na rzecz zmian na świecie – świadoma konsumpcja, akcje solidarnościowe
 • rozwijanie umiejętności znajdowania i korzystania z materiałów z zakresu EG, upowszechnienie i promocja istniejących materiałów
 • pobudzanie do krytycznego i twórczego myślenia – krytyczna analiza informacji, znajdowanie alternatywnych rozwiązań,
 • promowanie wartości i kształtowanie postaw otwartości, sprawiedliwości, odpowiedzialności i solidarności
 • zainteresowanie uczestników realizacją oddolnych działań w szkołach i środowisku lokalnym inicjowanie projektów aktywistycznych

Sesje szkoleniowe – daty i tematyka:

7 listopada 2015  – Globalne współzależności – wstęp

 • Ja w globalnej wiosce – wstęp, omówienie zasad projektu, oczekiwania uczestników.
 • Edukacja Globalna w Polsce i w Europie – teoria (definicja, zakres, wartości i postawy) i praktyka (dobre praktyki z zakresu EG).
 • Globalne współzależności i wyzwania.
 • Europejski Rok na rzecz Zrównoważonego Rozwoju – nowe wyzwania dla Globalnej Północy.

14 listopada 2015 Globalna produkcja i konsumpcja

 • Globalna produkcja i konsumpcja – społeczne, ekonomiczne i ekologiczne aspekty.
 • Światowy handel i produkcja – funkcjonowanie na przykładzie kawy.
 • Odpowiedzialna konsumpcja – przegląd ruchów i inicjatyw.
 • Ja a globalne miejsca pracy.

15 listopada 2015 Edukacja narzędziem zmian

Jak korzystać z gotowych materiałów EG? Metody i narzędzia Edukacji globalnej. Wypracowanie wspólnego scenariusza warsztatów – wybór wśród gotowych materiałów, dyskusja. Omówienie formy przeprowadzenia warsztatów.

16 -22 listopada Tydzień Edukacji Globalnej 2015

16-20 listopada – warsztaty w lokalnych społecznościach

21 listopada – wydarzenie finałowe – event z udziałem zaproszonych gości, wykład, pokaz filmu

Program spotkania:

 1. Europejski Rok dla Zrównoważonego Rozwoju – co o nim wiemy? Problematyka, podsumowanie działań – wykład zaproszonych gości.
 2. Czy edukacja globalna jest potrzebna? – rozmowa z uczestnikami projektu, podzielenie się wrażeniami z realizacji warsztatów edukacyjnych.
 3. Rozdanie dyplomów za uczestnictwo w projekcie.
 4. Projekcja filmu.
 5. Networking.

Wszelkie materiały ze szkoleń można pobrać tutaj: http://xurl.pl/matge

Projekt został objęty patronatem Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie  – ogólnopolskiej organizacji działającej od 2002 r.  na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz przestrzegania praw człowieka i zasad ochrony środowiska w biznesie.

 

Projekt jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.