15 sierpnia 2015

Żółte motyle w kapuście

zółte motyleeProjekt „Żółte motyle w kapuście” ma charakter promocji kwestii ekologicznych. Tytuł ma nawiązywać do tego aby korzystać ze środowiska i jednocześnie nie degradować go. Celem jest obudzenie świadomości ekologicznej pośród uczestników. Nasze dzisiejsze zachowania mają ogromny wpływ na to jak będzie wyglądać środowisko naturalne za kilka lat. Dzięki projektowi młodzież ze szkół średnich poszerzy wiedzę i zmieni postrzeganie na otaczającą rzeczywistość. Ponadto zobaczy jak wiele od nich zależy i jak wiele mogą zmienić.

Projekt składa się z dwóch etapów. Razem tworzą one komplementarną całość. Ponadto realizacja obu etapów pozwala na wdrożenie projektu w otaczającą rzeczywistość.

Pierwszy etap to konkurs dla uczniów ze szkół średnich. Do realizacji projektu zostanie wybranych 25 placówek z miasta Kraków. Przewidywane są dwie ścieżki realizacji projektu konkursowego. Jest to ścieżka indywidualna oraz ścieżka grupowa. Ścieżka indywidualna oznacza, że uczeń samodzielnie podejmuje realizacje zadania konkursowego, natomiast  ścieżka grupowa przewidziana jest dla grup w składzie od 4 do 10 osób z jednej klasy.

Przesłane prace zostaną poddane ocenie. Pod uwagę przy ocenie projektu będzie brana  kreatywność i innowacyjność przedstawionego rozwiązania i poziom merytoryczny. Szczegóły dotyczące oceny prac w każdej kategorii zostaną określone w regulaminie. Powstanie on przy współpracy zespołu projektowego oraz komisji ekspertów.

W pierwszym rzędzie oceny dokonają członkowie zespołu projektowego. Dokonają wyboru 10 najlepszych prac w każdej kategorii.  Następnie komisja ekspertów w składzie, której będą nauczyciele akademiccy oraz przedstawiciele State Street Bank dokonają wyboru jednej najlepszej pracy w każdej kategorii.

Drugim etapem projektu jest realizacja gali podsumowującej. Podczas gali odbędzie się prezentacja zwycięskich projektów, wręczenie nagród oraz wystąpienia zaproszonych gości. Na wydarzenie podsumowujące  zaproszeni będą przedstawiciele wszystkich drużyn (po 3 osoby z drużyny: kapitan i dwóch pomocników) oraz trzy pełne zwycięskie drużyny ze ścieżki grupowej. Zaproszeni zostaną również wszyscy uczestnicy biorący udział w indywidualnej ścieżce. Zwycięzcy zaprezentują swoje prace konkursowe. Rozwiązania finałowe przygotowane przez uczniów będą zaprezentowane przed odbiorcami tych pomysłów. Na galę zostaną zaproszeni przedstawiciele Urzędu Miasta, przedstawiciele podmiotów, których podejście ekologiczne było analizowane przez uczniów. Dzięki temu młodzi ludzie zobaczą, że to co robią może być dla kogoś użyteczne. Ponadto projekty będę gotowe do realizacji i będą autorskimi projektami młodych ludzi, którzy mają nowe spojrzenie na rzeczywistość, pozbawione panujących schematów. Planowane jest 150 uczestników podczas gali podsumowującej.

Grupy oraz osoby realizujące projekt indywidualnie mogą uzyskać nagrodę dodatkową. Wystarczy, że podczas realizacji projektu (od 3 września do 31 października) będą umieszczać na instagramie zdjęcia oznaczając profil organizatorów: @zolte.motyle. Zdjęcia powinny przedstawiać proces przygotowywania projektu. Przykładowo: zdjęcia z osobami z którymi przeprowadzają uczniowie wywiady, jak pracują w grupie, podczas prób, itp. Dodatkowo w regulaminie uczestnictwa zostanie określone, ze za publikację niestosownych zdjęć grozi dyskwalifikacja.

Następnie10 najlepszych zdjęć wyłonionych przez organizatorów zostanie umieszczona na Facebooku. Zostaną poddane pod głosowanie wirtualnej społeczności poprzez klikanie ‘Like’ pod wybranym zdjęciem. Nagrodą za zwycięskie zdjęcie jest kijek do selfie.

Wszystkie przegotowane prace zostaną zebrane w publikacji online. Zostanie ona rozesłana do partnerów, gości gali, jury, szkół biorących udział w projekcie oraz umieszczona zostanie na stronie internetowej.

Regulamin konkursu Żółte motyle w kapuście

Zapraszamy na nasze konto na Instagramie: https://instagram.com/zolte.motyle

 

WOJ-MALOPOL LOGO POZIOM cmyk (1)

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 

logo State 1

Projekt realizowany w partnerstwie ze State Street Bank