Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 1/SW/NCBR/2017

 

Szanowni państwo,

W związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert  1/SW/NCBR/2017 w zakresie Opracowania systemu informatycznego, który wykorzystywać będzie procedury do filtrowania prawdziwości argumentów w otwartej bazie grafowej, Zarząd Spółki w dniu 20.12.2017 podjął decyzję o wybraniu oferty firmy Softronic Sp. Z o.o.

Ocena złożonych ofert oraz wybór oferenta nastąpiły w oparciu o zapisy zapytania ofertowego z dnia 14 listopada 2017 r.

Dziękujemy za udział w konkursie oraz gratulujemy zwycięzcom.