Szkolenie „Twoje miejsce na przyszłym rynku pracy”

logo_FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb                                                                        EU_EFS_rgb

Jesteśmy świadkami zmian technologicznych i organizacyjnych, które odbijają się na rynku pracy. Wysokie tempo przemian powoduje, że w przedsiębiorstwach coraz bardziej kładzie się nacisk na „kompetencje przyszłości”, których jednak nie uczy się w szkołach czy instytucjach szkoleniowych. Niniejsze szkolenie ma na celu uświadomić uczestnikom tempo oraz kierunek zmian na rynku pracy, jak również przećwiczyć aspekty wykorzystywania kompetencji tj:
-krytyczne myślenie,
-kojarzenie faktów,
-selekcja informacji,
-praca w szumie informacyjnym,
-uczenie się przez całe życie,
-planowanie własnego rozwoju, praca w zespole,
-rozumienie trendów i technologii.

Szkolenie przewidziane jest dla wszystkich zainteresowanych. Prowadzone będzie w formie warsztatowej. Uczestnicy wykorzystywać będą specjalnie przygotowany podręcznik składający się z map argumentacji. Jest to publikacja zawierająca najaktualniejsze informacje dot. rynku pracy pochodzące z raportów, wywiadów z ekspertami oraz artykułów naukowych. Dzięki uporządkowanej treści (w formie argumentów) informacje oraz wiedzę jakie uczestnik musiałby samodzielnie zbierać przez długi czas zostaną im przedstawione w ciekawej i użytecznej formie.
W trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa oraz catering.
Udział w szkoleniu jest darmowy.

W wyniku szkolenia uczestnik:
-pozyska wiedzę dotyczącą zmian i możliwości na rynku pracy;
-stworzy zarys własnego planu kariery;
-zostanie wyposażony w umiejętności z zakresu efektywnej edukacji;
-uzyska wzrost umiejętności z zakresu tzw. kompetencji przyszłości m.in. kojarzenia faktów, selekcji informacji, krytycznego myślenia, pracy w zespole.;
-dostanie dostęp do podręcznika zawierającego mapy argumentacji.

Chętne osoby prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres : szkolenia@optimumpareto.com

 

Szkolenie przeprowadzone jest w ramach projektu „Mapy kompetencji jako innowacyjne narzędzie wspierające proces kształcenia ustawicznego dorosłych” realizowanego w ramach projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” [numer umowy: POWR.04.01.00-00-I030/15] realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.