usprawniamy naturalną inteligencję człowieka

działalność

Go to Prowadzimy kampanię popularyzującą i edukacyjną w dziedzinie filozofię nauki i umiejętności myślenia krytycznego.

Prowadzimy kampanię popularyzującą i edukacyjną w dziedzinie filozofię nauki i umiejętności myślenia krytycznego.

Go to Za pomocą autorskich metod komputerowego mapowania argumentacji, wydobywamy potencjał tkwiący w racjonalnym dialogu.

Za pomocą autorskich metod komputerowego mapowania argumentacji, wydobywamy potencjał tkwiący w racjonalnym dialogu.

Go to Prowadzimy działalność doradczą i szkoleniową dostosowaną do potrzeb zespołów podejmujących dobrze uzasadnione, strategiczne decyzje.

Prowadzimy działalność doradczą i szkoleniową dostosowaną do potrzeb zespołów podejmujących dobrze uzasadnione, strategiczne decyzje.

Misja

wyrażona w działaniach
budowanie Cywilizacji Dialogu

Naszym flagowym projektem jest aplikacja "Swarmcheck", która dzięki autorskiej mechanice umożliwia łatwiejsze gromadzenie i analizę wiedzy tłumu. System ten pomaga także poprawiać błędy argumentacyjne i wykorzystywać zgromadzone rozumowania do oceny poprawności kolejnych dyskusji. Założone przez nas przedsiębiorstwo społeczne "Reason Drill" oferuje warsztaty wspierające zespoły profesjonalne w inteligentnej komunikacji i grupowym podejmowaniu uzasadnionych decyzji. Projektujemy gry oraz inne materiały edukacyjne, które pomagają zdobywać kluczowe kompetencje dla rozwiązywania praktycznych problemów przez dialog. Wraz z zaprzyjaźnionymi organizacjami partnerskimi aktywizujemy grupy zainteresowań, inicjując publiczne dyskusje i szkolenia na temat styku technologii, racjonalności i etyki.