15 sierpnia 2015

#1 Transhumanizm

jawne 1

 

 

Transhumanizm jest to nurt myślowy, którego głównym założeniem jest usprawnianie oraz przezwyciężanie “natury człowieka” za pomocą rozwoju nauki i technologii. Transhumanizm tradycyjnie zajmuje się takimi tematami jak kondycja postludzka, filozofia sztucznej inteligencji, przedłużanie życia i nieśmiertelność człowieka. Celem Jawnych Kompletów było poznanie i integracja polskiego i krakowskiego środowiska transhumanistycznego. Dzięki spotkaniu zawiązane zostało Polskie Stowarzyszenie Transhumanistyczne!